Loading
Click if page fails to load
  • Ini adalah Kursus untuk DISPLAY sahaja. Justeru tiada completion dan Gred akan direkod.

   PENGENALAN

   Industri Kecil Sederhana (IKS) kini mendapat perhatian kerana isu-isu yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSH) kerana media massa terus melaporkan pelbagai kemalangan di tempat kerja yang mengakibatkan kematian. Dengan peningkatan jumlah PKS, Malaysia menghadapi cabaran yang lebih besar untuk memantau keperluan OSH, masalah keselamatan dan kesihatan pekerja. Dalam rancangan strategik UKM 2020, sasaran Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) adalah untuk meningkatkan jumlah pengamal OSH di Malaysia.

   Oleh itu, JKKP mengambil inisiatif untuk mewujudkan Penyelaras OSH yang kompeten, wakil pengamal keselamatan di industri untuk memantau keperluan OSH.

   Setiap majikan dikehendaki melantik sekurang-kurangnya seorang Penyelaras OSH untuk menguruskan keperluan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, membantu majikan dengan melaporkan statistik dan prestasi OSH kepada JKKP, mempromosikan budaya keselamatan di tempat kerja dan mengambil tindakan yang wajar berkaitan dengan pematuhan OSH.

   Program ini akan disampaikan secara teori dan praktikal. • Day 1

 • Day 2

 • Additional Resources & Quizes